SİBER KÜME YAZ KAMPI (SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ – EĞİTMEN)


Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığı ile ikincisi düzenlenen Siber Küme Yaz Kampı TOBB Üniversitesinde 19-23 Ağustos tarihleri arasında Ankarada düzenlendi. Bu etkinlikte Siber Güvenliğe Giriş eğitiminde görev aldım.

5 gün süren eğitim boyunca işlediğimiz konular kabaca:

  • 1. gün Bilgisayar Ağları ve Linux İşletim sistemi anlatılmıştır.
  • 2. gün Kali tanıtılmış. En çok kullanılan portlar üzerinde çalışan servislerin çalışma prensibleri üzerinde durulmuştur. Bunlarla alakalı (ftp, ssh, http, smb, domain, nfs, rpcbind, mysql...) en çok kullanıan servis yazılımları gösterilmiş ve kurulumlar yapılmıştır.
  • 3. gün hızlandırılmış web programlama eğitimi verilmiştir ve daha sonrasında DWVA zafiyetli makinasında en çok karşılaşılan WEB açıkları (XSS, Sql Injetion, HTML Injection, File Upload, LFI, RFI, Command Execute) üzerinde teorik ve uygulamalı anlatım yapılmıştır.
  • 4. gün teorisi anlatılmış saldırı tekniklerinin Kali dağıtımı üzerindeki araçlar aracılığı ile nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur.
  • 5. gün türkçe ve yabancı kaynaklarla öğrencilerin bundan sonra kendilerini nasıl geliştirebileceği gösterilmiş. Siber Güvenlik İş Kollarından bahsedilmiş, kariyerleri boyunca ihtiyaç duyacakları sertifikalara nasıl hazırlanacakları üzerinde durulmuştur.Eğitimle alakalı hazırlanmış videoyu buradan izleyebilirsiniz.

TOBB Siber Güvenliğe Giriş 101 - Beren Kuday GÖRÜN
TOBB Siber Güvenliğe Giriş 101 - Beren Kuday GÖRÜN

'Hello, friend?" That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. It's actually happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about. The guys that are invisible. The top one percent of the top one percent. The guys that play God without permission. And now I think they're following me.